Nhận xe sau khi hoàn thiện thủ tục đăng ký xe

Tìm hiểu quy trình đăng ký xe

Quy trình đăng ký xe của Cty chúng tôi gồm 4 bước chính từ công đoạn chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh, nộp thuế trước bạ, bấm số xe và đăng kiểm xe. Và sau đó mời Quý Khách chọn ngày tốt lên nhận xe. Công đoạn đăng ký xe được tổ đăng ký xe…

Read More
 
Chát Facebook